PRIVCACYBELEID VAN HONDENTRAINING ZEELAND.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Hondentraining Zeeland verwerkt van haar donateurs, cursisten, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Als u een cursus afneemt van Stichting Hondentraining Zeeland of om een andere reden persoonsgegevens aan Stichting Hondentraining Zeeland verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verwerking van de administratieve gegevens

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Stichting Hondentraining Zeeland2. Welke gegevens verwerkt Stichting Hondentraining Zeeland en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: voor- en achternaam, geboortejaar, adresgegevens eventueel postadres, telefoonnummer, e-mailadres.

2.2 Stichting Hondentraining Zeeland verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) voor contact over de cursussen en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,

b) voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Stichting Hondentraining Zeeland;

c) voor de verwerking van betalingen, van het cursusgeld, trainingen, bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen

d) voor het maken van een aftekenkaart, c.q. certificaat.

2.3 Uw naam en telefoonnummer worden tot een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om te vragen naar uw ervaringen met Stichting Hondentraining Zeeland en u te informeren over de ontwikkelingen binnen Stichting Hondentraining Zeeland.

2.4 Stichting Hondentraining Zeeland kan uw naam en e-mailadres gebruiken voor het verzenden van een nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie van Stichting Hondentraining Zeeland. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk.

2.5 Stichting Hondentraining Zeeland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 Foto’s en video’s van onze activiteiten waarmee u door een cursus af te nemen akkoord bent gegaan.

Dit betekent dat wij op allerlei passende momenten foto’s en/of video's willen nemen ter illustratie van onze website of ten behoeve van social media. Als u een foto of een video wilt laten verwijderen, kunt u hiervoor een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

3. Bewaartermijnen

Stichting Hondentraining Zeeland verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van de cursussen tot maximaal een jaar na afloop van de laatst genoten cursus. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Uitzondering geldt voor de wettelijk vereiste bewaartermijn van de financiële administratie van de Stichting voor 7 jaar. Persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen bewaart Stichting Hondentraining Zeeland gedurende 7 jaar en worden na afloop van deze periode vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Stichting Hondentraining Zeeland passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Stichting Hondentraining Zeeland geen gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1 Via de administratie van Stichting Hondentraining Zeeland kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Hondentraining Zeeland zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand, na ontvangst hierover informeren.

5.2 Als u bezwaar wilt maken tegen of een klacht heeft over de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de administratie.

5.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan het bestuur.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.